Dobrodošli na prvi informativni i stručno-edukativni portal o saobraćaju i urbanoj mobilnosti u regiji.

Naš cilj je upoznati vas sa osnovnim informacijama o saobraćaju i urbanoj mobilnosti, ukazati na njihov značaj u društvu i razvijati svijest građana o korištenju različitih vidova prijevoza kroz savjetovanja o aktivnoj mobilnosti.

Održiva urbana mobilnost i planiranje

Javni gradski saobraćaj

Sigurnost i zaštita u saobraćaju

Saobraćaj i okoliš

Saobraćaj, transport i logistika

Zanimljivosti

Urbana mobilnost i saobraćaj

Jedna od bitnih odlika savremenog društva je povećanje potrebe za brzim, sigurnim i ekološki osviještenim transportnim uslugama. U tom slučaju prirodno se javljaju problemi standarda i putovanja, kao i rekreacije u gradovima, te problem uticaja saobraćaja na prirodnu okolinu čvjeka (izduvni gasovi, buka, zauzimanje gradskog prostora) i kvalitet života.  Danas je prisutan jak društveno ekonomski pritisak na traženje efektivnih rješenja tih problema. Ključ ujedinjavanja prethodno navedenih činjenica u dobro organizovanu funkcionalnu cjelinu, u kojoj bi sve strane bile pretežno zadovoljene s aspekta ponude i potražnje u saobraćaju je pravilan pristup planiranju i stvaranju održive urbane mobilnosti.

Najnovije teme

Superblokovi u Barceloni – inovativan pristup planiranju za rješavanje urbanih izazova

Superblokovi su teritorijalne jedinice koje su zamišljene da budu veće od jednog bloka...

Sigurnosni pojas – marketing kampanje o korištenju sigurnosnog pojasa

Iako je većina vozača svjesna da vezanje pojasa može spasiti život, još uvijek postoji veliki broj onih koji to ne čine...

Primjena pametnih parking rješenja u Gradu Sarajevu

Prosječni vozač svaki put pri potrazi parking mjesta potroši deset do dvadeset minuta. To često dovodi do gubitka vremena, uzrokuje...

Novi oblici dizajniranja gradova – upoznajte grad „Liniju“

Gradovi u svom fizičkom obliku predstavljaju emanacije razvojnih etapa koje se iščitavaju u vremenskoj skali kao kolaž historijskih...

Nudimo vam i stručnu pomoć

Pored informacionog karaktera ovaj portal nudi i stručnu pomoć iz različitih oblasti. Planiranje i organizacija odvijanja saobraćaja. Organizacija i praćenje provođenja te analiza rezultata različitih vrsta istraživanja kojima je cilj predlaganje uvođenja savremenije organizacije prijevoza putnika i tereta. Poznavanje i rad na stručnim programskim alatima, poput: AutoCAD, CorelDRAW, Global Mapper, SoundPLAN, CadnaA, PTV Group Tools, SPSS Statistics, MS Office…

Projektovanje i planiranje

Izrada projektne i tehničke dokumentacije, planiranje saobraćajnih rješenja, planiranje transportne rute i optimizacija putovanja/transporta.

Publikacije i istraživački rad

Izrada priručnika, recenziranje naučnih i stručnih publikacija, saradnja u naučno-istraživačkom radu, prevod na stručni engleski jezik, analitika podataka.

Modeliranje i predviđanje

Prognoziranje ukupne veličine, sastava i načina prevoza, modeliranje prevozne potražnje, procjena uticaja na okoliš, upotreba alata za analizu saobraćaja.

Stručna pomoć i konsultacije

Pružanje stručnog mišljenja, savijeta, pomoći pri radu, obuke, edukacije, tehničko savjetovanje, davanje prijedloga, pa čak i upozorenja, kad god je potrebno.

Prikupljanje i obrada podataka​

Provođenje istraživanja, pronalaženje i pružanje svježih i tačnih informacija o gradu i saobraćaju, tabelarna i grafička interpretacija, vrednovanje i analiza.

Dizajn

Web dizajn, uređivanje i dizajn knjiga (korice, prelom, priprema za štampu), flayeri, vizit kartice, vaučeri, brošure, posteri/plakate, PowerPoint template i dr.

Osnivač i urednik

Osnivač i urednik portala UMobSa je Ph.D. (c) Nermin Palić, dipl. ing. saobraćaja i komunikacija, priznati stručnjak i nastavnik s respektabilnom praktičnom i naučnom pozadinom. Tokom studiranja bio je jedan od najboljih studenata generacije Univerziteta u Sarajevu, zbog čega je odlikovan i najprestižnijim odličjem “Zlatna značka”. Trenutno pohađa završnu godinu doktorskog studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, odsjek saobraćaj (cestovni saobraćaj), Univerzitet u Sarajevu. Posjeduje iskustvo u praksi i nastavnom procesu. Imao je priliku raditi na nekoliko visokoškolskih institucija, domaćih i međunarodnih. Bio je učesnik na mnogim projektima, radionicama, konferencijama i seminarima na temu saobraćajnog inžinjerstva. Autor je dvije knjige i nekoliko stručnih i naučnih radova. Poznavalac je engleskog i njemačkog jezika. Izvanredno poznaje rad na računaru (MS Office – Word, Excel, Power Point, GoogleEarth Pro, AutoCAD, CorelDRAW, PhotoShop, SoundPLAN).

Ph.D. Candidate Nermin PALIĆ

dipl.ing. saobraćaja i komunikacija

nermin.palic@ceps.edu.ba nermin.palic@unmo.ba

Ukupan broj u BiH
Poginuli/povrijeđeni
Sa materijalnom štetom
Kanton Sarajevo

Stuck in traffic is not an excuse. It's a sign of bad planning. If you provide good alternatives for public transport, you won't have traffic problems.