Dobrodošli na prvi informativni i stručno-edukativni portal o saobraćaju i urbanoj mobilnosti u regiji.

Naš cilj je upoznati vas sa osnovnim informacijama o saobraćaju i urbanoj mobilnosti, ukazati na njihov značaj u društvu i razvijati svijest građana o korištenju različitih vidova prijevoza kroz savjetovanja o aktivnoj mobilnosti.

Održiva urbana mobilnost i planiranje

Javni gradski saobraćaj

Sigurnost i zaštita u saobraćaju

Saobraćaj i okoliš

Saobraćaj, transport i logistika

Zanimljivosti

Urbana mobilnost i saobraćaj

Jedna od bitnih odlika savremenog društva je povećanje potrebe za brzim, sigurnim i ekološki osviještenim transportnim uslugama. U tom slučaju prirodno se javljaju problemi standarda i putovanja, kao i rekreacije u gradovima, te problem uticaja saobraćaja na prirodnu okolinu čvjeka (izduvni gasovi, buka, zauzimanje gradskog prostora) i kvalitet života.  Danas je prisutan jak društveno ekonomski pritisak na traženje efektivnih rješenja tih problema. Ključ ujedinjavanja prethodno navedenih činjenica u dobro organizovanu funkcionalnu cjelinu, u kojoj bi sve strane bile pretežno zadovoljene s aspekta ponude i potražnje u saobraćaju je pravilan pristup planiranju i stvaranju održive urbane mobilnosti.

Najnovije teme

Novi oblici dizajniranja gradova – upoznajte grad „Liniju“

Gradovi u svom fizičkom obliku predstavljaju emanacije razvojnih etapa koje se iščitavaju u vremenskoj skali kao kolaž historijskih...

Bor dobija GIS softver za urbanu mobilnost

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze” iz Bora pokreće projekat “Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora...

Zeleni intermodalni koridor kao potencijal razvoja Bosne i Hercegovine

Osnova razvoja jedne zemlje jeste dobro razvijen željeznički saobraćaj. Pored svoje ekonomske...

Europska godina željeznice 2021.

Vijeće EU je 17. decembra 2020. godine donijelo odluku da će 2021. godina biti Evropska godina željeznice. Cilj ove inicijative je povećanje udjela putnika i robe...

Nudimo vam i stručnu pomoć

Pored informacionog karaktera ovaj portal nudi i stručnu pomoć iz različitih oblasti. Planiranje i organizacija odvijanja saobraćaja. Organizacija i praćenje provođenja te analiza rezultata različitih vrsta istraživanja kojima je cilj predlaganje uvođenja savremenije organizacije prijevoza putnika i tereta. Poznavanje i rad na stručnim programskim alatima, poput: AutoCAD, CorelDRAW, Global Mapper, SoundPLAN, CadnaA, PTV Group Tools, SPSS Statistics, MS Office…

Projektovanje i planiranje

Izrada projektne i tehničke dokumentacije, planiranje saobraćajnih rješenja, planiranje transportne rute i optimizacija putovanja/transporta.

Publikacije i istraživački rad

Izrada priručnika, recenziranje naučnih i stručnih publikacija, saradnja u naučno-istraživačkom radu, prevod na stručni engleski jezik, analitika podataka.

Modeliranje i predviđanje

Prognoziranje ukupne veličine, sastava i načina prevoza, modeliranje prevozne potražnje, procjena uticaja na okoliš, upotreba alata za analizu saobraćaja.

Stručna pomoć i konsultacije

Pružanje stručnog mišljenja, savijeta, pomoći pri radu, obuke, edukacije, tehničko savjetovanje, davanje prijedloga, pa čak i upozorenja, kad god je potrebno.

Prikupljanje i obrada podataka​

Provođenje istraživanja, pronalaženje i pružanje svježih i tačnih informacija o gradu i saobraćaju, tabelarna i grafička interpretacija, vrednovanje i analiza.

Dizajn

Web dizajn, uređivanje i dizajn knjiga (korice, prelom, priprema za štampu), flayeri, vizit kartice, vaučeri, brošure, posteri/plakate, PowerPoint template i dr.

Osnivač i urednik

Osnivač i urednik portala UMobSa je Ph.D. (c) Nermin Palić, dipl. ing. saobraćaja i komunikacija, priznati stručnjak i nastavnik s respektabilnom praktičnom i naučnom pozadinom. Tokom studiranja bio je jedan od najboljih studenata generacije Univerziteta u Sarajevu, zbog čega je odlikovan i najprestižnijim odličjem “Zlatna značka”. Trenutno pohađa završnu godinu doktorskog studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, odsjek saobraćaj (cestovni saobraćaj), Univerzitet u Sarajevu. Posjeduje iskustvo u praksi i nastavnom procesu. Imao je priliku raditi na nekoliko visokoškolskih institucija, domaćih i međunarodnih. Bio je učesnik na mnogim projektima, radionicama, konferencijama i seminarima na temu saobraćajnog inžinjerstva. Autor je dvije knjige i nekoliko stručnih i naučnih radova. Poznavalac je engleskog i njemačkog jezika. Izvanredno poznaje rad na računaru (MS Office – Word, Excel, Power Point, GoogleEarth Pro, AutoCAD, CorelDRAW, PhotoShop, SoundPLAN).

Ph.D. Candidate Nermin PALIĆ

dipl.ing. saobraćaja i komunikacija

nermin.palic@ceps.edu.ba nermin.palic@unmo.ba

Ukupan broj u BiH
Poginuli/povrijeđeni
Sa materijalnom štetom
Kanton Sarajevo

Stuck in traffic is not an excuse. It's a sign of bad planning. If you provide good alternatives for public transport, you won't have traffic problems.