Dokumenti i alati

Pregled dokumenata i alata

Ako ste u potrazi za korisnim materijalima za učenje, pronaći ćete sve alate, nastavne materijale, SUMP vodiće, kurseve, seminare i druge korisne dokumente iz područja održivog planiranja urbane mobilnosti.

SUMP Sarajevo (duža verzija)

SUMP Sarajevo (kraća verzija)

Alati
Seminari/webinari/Konferencije
Priručnici i posteri
Drugi dokumenti

Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo

Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, je administrativni, privredni, kulturni, akademski centar u čijem metropolitenskom području živi više od pola miliona stanovnika. Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo strateški je plan osmišljen da zadovolji potrebe mobilnosti ljudi i privrednih subjekata u Sarajevu i okolini za boljom kvalitetom života. 

SUMP Sarajevo je strateški dokument koji je pokazatelj da je Kanton Sarajevo opredijeljen da radi na dostizanju održivog razvoja, u skladu sa Agendom 2030. (Programom globalnog razvoja), koja je usvojena na konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održanoj u New Yorku 25. septembra 2015. godine i Ciljevima održivog razvoja.
Ministar saobraćaja i gradonačelnik Sarajeva
Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo sa GIZ

Želimo ponuditi korisne informacije i najbolju uslugu u ovoj branši

Kontaktirajte nas i podijelite s nama vaše ideje, probleme i sugestije