Saobraćaj i okoliš​

Negativni uticaji saobraćaja na okoliš, buka, zagađenje zraka, zagađenje vode i tla, mikroklima, uticaj saobraćaja na biljni i životinjski svijet, uticaj na kvalitetu života građana, vozila na električni pogon, hibridni automobili, mjere zaštite okoliša, klimatske promjene, saobraćaj i održivi razvoj i druge zanimljive aktuelnosti iz ove oblasti.

Osnova razvoja jedne zemlje jeste dobro razvijen željeznički...
Vijeće EU je 17. decembra 2020. godine donijelo odluku da će 2021. godina biti Evropska...