Sigurnost i zaštita u saobraćaju

Saobraćajne nezgode, aktuelne strategije i metode sprječavanja saobraćajnih nezgoda, upravljanje sigurnošću, društvene intervencije i kampanje za povećanje sigurnosti saobraćaja, zaštitni pasivni i aktivni elementi sigurnosti na vozilu, zaštitna infrastruktura i sigurnosni elementi, revizije cestovne sigurnosti i druge stručne teme i aktuelnosti.

Planirano ograničenje brzine prvenstveno se želi uvesti zbog sigurnosti svih korisnika pariškog javnog prostora...
Saobraćaj znatno utiče na okolinu, a jedan od njegovih štetnih uticaja je i ugrožavanje životinjskog svijeta. Ovaj uticaj se...
Bečka gradska uprava već godinama provodi brojne mjere kako bi povećala sigurnost učenika koji pješače na putu do...
Istraživanje o sigurnosti sistema asistencije u vožnji koje je proveo Evropski program za ocjenjivanje novih automobila smjestilo je...
Uprkos velikom napretku u donošenju mjera sigurnosti i zaštite pri izgradnji mostova i cestovne infrastrukture, to i dalje predstavlja vrlo rizičan posao...