Bor dobija GIS softver za urbanu mobilnost

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze” iz Bora pokreće projekat “Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora”
Cilj projekta je unapređenje sigurnosti saobraćaja, životne sredine i pristupačnosti saobraćajne infrastrukture za sve učesnike u saobraćaju sa posebnim akcentom na djecu, starija lica, osobe sa invaliditetom i bicikliste na teritoriji grada Bora kroz kreiranje inovativne internet platforme sa crowd-sourcing komponentom “mobilitybor.com”.
Mobilna i web aplikacija “Mobility Bor” omogućiće pregled, unos i izmjene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost svim građanima Bora da obilježe lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje prijedloge u cilju poboljšanja pristupačnosti urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora.
Cilj je da se “Javnim zagovaranjem” kroz ovaj projekat izrade smjernice za “Plan održive urbane mobilnosti za grad Bor” i da se utiče na promjene “Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritorji grada Bora”.
Danas većina gradova u Evropi radi na implementiranju Planova održive urbane mobilnosti kojima se destimuliše motorni saobraćaj dok se prednost daje i radi na unapređenju alternativnih vidova mobilnosti.
Snagom argumenta zasnovanih na analizama i istraživanjima članovi udruženja „Sigurne staze” uticati će na donosioce odluka da grad Bor dobije biciklističke staze/trake, zone 30, zone usporenog saobraćaja i da se unaprijedi javni prevoz u gradu.
Predviđena crowd-sourcing komponenta je zamišljena sa osnovnim ciljem dodavanja fotografija od strane građana za već postojeće elemente koji se nalaze na web mapi grada (zgrade i objekti od javnog značaja, škole, bolnice, domovi zdravlja, gradske institucije, elementi saobraćajne i urbanističke infrastrukture itd.), kako bi se sa njih prikupili nedostajući podaci o kvalitetu, odnosno o upotrebnoj vrijednosti samih elemenata (visoko podignuti ivičnjaci, nepostojanje mjesta za parkiranje, formiranje zona 30, zona usporenog saobraćaja, biciklističkih staza/traka itd.).
Ovaj jednistven projekat je vezan za jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina i sa velikom angažovanošću građana. S tim u vezi, dalji razvoj društva i prepoznavanje dosadašnjih problema je dovelo do razvoja mogućeg rješenja, odnosno do razvoja urbane mobilnosti.
Da bi se ostvario koncept “Održivi gradovi i zajednice” neophodno je kreiranje nacionalne politike koja će podsticati i omogućiti da se lokalne samouprave kreću prema održivoj urbanoj mobilnosti, što je i glavni cilj projekta.
Ovaj projekat realizuje se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ (javnozagovaranje.bos.rs), koji realizuje Beogradska otvorena škola (bos.rs) uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) (usaid.gov/serbia).

Reference:

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *