Bor dobija mobilnu i web aplikaciju za osobe sa invaliditetom

U organizaciji udruženja Sigurne staze održan je sastanak projektnog tima povodom realizacije projekta “Izrada mobilne i web aplikacije namenjene osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Bora“. Projekat je podržan u okviru programa Aktivne zajednice od strane Trag fondacije.

Cilj mobilne i web aplikacije je da omogući vidljivost problema osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Bora pomoću GIS aplikacije sa crowd-sourcing komponentom.

Mobilna i web aplikacija omogućiće pregled, unos i izmjene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost osobama sa invaliditetom i svim građanima Bora da obilježe lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje prijedloge u cilju poboljšanja pristupačnosti urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora.

Projekat je trenutno u fazi sprovođenja analiza i snimanja postojećeg stanja sa određivanjem prioritetnih oblasti i prikupljanje osnovnih i detaljnih prostornih i atributivnih setova podataka na teritoriji grada Bora.

Vođa projektnog tima je Dragana Dragićević ispred udruženja Iz kruga, dok je koordinator projekta Igor Velić ispred udruženja Sigurne staze.

Predviđena crowd-sourcing (prikupljanje podataka od strane građana) komponenta je zamišljena sa osnovnim ciljem dodavanja fotografija od strane građana za već postojeće elemente koji se nalaze na web mapi grada (zgrade i objekti od javnog značaja, škole, bolnice, domovi zdravlja, gradske institucije, elemente saobraćajne infrastrukture itd.), kako bi se sa njih prikupili nedostajući podaci o kvalitetu, odnosno o upotrebnoj vrijednosti samih elemenata (nepostojanje rampi na zgradama koje omogućajavu pristupačnost osobama sa invaliditetom, visoko podignuti ivičnjaci, ne postojanje mjesta za parkiranje itd.).

Projekat su pored udruženja osoba sa invaliditetom u Boru podržali i udruženja “Bebironče”, “Borani se pitaju” i “Bor naš grad”.

Sigurne staze su već razvile mobilnu i web aplikaciju “Prijavi saobraćajni problem u gradu” koja je prezentovana na dvije međunarodne konferencije. Više o aplikaciji na narednom linku.

sigurnestaze.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *