Planovi održive urbane mobilnosti (SUMP)

SUMP je po definiciji Evropske komisije strateški plan, koji se nastavlja na postojeću praksu u planiranju i uzima u obzir integracijske, participacijske i evaluacijske principe kako bi zadovoljio potrebe stanovnika gradova za mobilnošću, sada i u budućnosti, te osigurao bolju kvalitetu života u gradovima i njihovoj okolini (ELTIS, 2013).

Postizanje urbane i suburbane mobilnosti jedan je od najvažnijih ciljeva zemalja članica EU i Europske komisije pri kreiranju saobraćajne politike Europske Unije, a zahtijeva multidisciplinaran pristup i suradnju svih učesnika. Prema Evropskoj komisiji glavni cilj plana održive urbane mobilnosti je poboljšanje pristupačnosti gradskih područja i osiguranje mobilnosti i saobraćaja visoke kvalitete prema gradskom području te kroz i unutar njega.

Cilj  SUMP-a  je  stvaranje  održivog  prometnog  sustava  u gradovima pomoću:

  • osiguravanja dostupnosti poslova i usluga svima;
  • poboljšanja sigurnosti i zaštite;
  • smanjenja zagađenja, emisije stakleničkih plinova, saobraćajne buke i potrošnje energije;
  • povećanja učinkovitosti i ekonomičnosti u transportu osoba i roba;
  • povećanja atraktivnosti i kvalitete gradskog okoliša.

Razvoj održive gradske mobilnosti treba se oslanjati na detaljnoj procjenu sadašnjeg i budućeg funkcionisanja gradskoga saobraćajnog sistema. Prilikom planiranja održive urbane mobilnosti potrebno je pratiti odgovarajući tok aktivnosti:

Planom održive urbane mobilnosti potiče se uravnotežen razvoj svih odgovarajućih vrsta saobraćaja uz istodobno poticanje pomaka prema održivijim vrstama. Svi oblici mobilnosti moraju biti integrisani na odgovarajući način.

Potrebno je iznijeti strategiju poboljšanja kvalitete, sigurnosti, integracije i dostupnosti usluga javnog prijevoza koja obuhvaća infrastrukturu, šinski vozni park i usluge. Plan također treba da sadrži scenarij za povećanje privlačnosti i sigurnosti pješačenja i vožnje biciklom gdje razvoj nove infrastrukture ne treba predvidjeti samo uzduž ruta motornog saobraćaja. Kada već govorimo o integraciji treba utvrditi mjere koje su posebno namijenjene olakšavanju nesmetane multimodalne mobilnosti i prevoza. Za cestovnu mrežu i motorni saobraćaj, pri čemu se misli na protočni saobraćaj i saobraćaj u mirovanju, potrebno je na najefikasniji način iskoristiti postojeću cestovnu infrastrukturu i omogućiti poboljšanja na utvrđenim „kritičnim tačkama”. Također, potrebno je iskoristiti cestovni prostor i za druge vrste saobraćaja. 

Sljedeće što je potrebno jeste obratiti pažnju na optimizaciju gradske logistike, gdje je neizbježna tema smanjenje emisija stakleničkih plinova, zagađivača i buke. Kako bi imali aktuelne informacije o trenutnom stanju na urbanoj mreži, čime bi se u mnogome olakšalo upravljanje kompletnom mobilnošću, neophodna je primjena ITS-a. Ovi sistemi mogu podupirati formulisanje strategije, provedbu politike i praćenje svake mjere načinjene u skladu s okvirom plana održive urbane mobilnosti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *