PRIMJENA PAMETNIH PARKING RJEŠENJA U GRADU SARAJEVU

Prosječni vozač u većim gradovima pri potrazi parking mjesta potroši deset do dvadeset minuta. Pored gubitka vremena, javlja se stres kod vozača, a i stvara negativan uticaj na okoliš. Da bi se to izbjeglo, u gradovima širom svijeta odavno su se počela primjnjivati pametna parking rješenja. Pametna parking rješenja predstavljaju dio savremenih strategija za planiranje. Za razliku od tradicionalnih načina planiranja gdje su se problemi nedostatka infrastrukture rješavali tako što se gradila nova dodatna infrastruktura na uštrb drugih površina, savremeni način planiranja predviđa pametna održiva rješenja koja su jako jeftina u odnosu na tradicionalna i zahtijevaju prije svega promjenu navika i načina korištenja terminala mirujućeg saobraćaja uz male infrastrukturne promjene. Pametno parkiranje je strategija parkiranja koja kombinuje tehnologiju i ljudske inovacije u nastojanju da iskoristi što je moguće manje resursa – poput goriva, vremena i prostora – za brže, lakše i efektivnije parkiranje vozila. Pametna rješenja za parkiranje otkrivaju dostupnost parking mjesta u stvarnom vremenu, pomažući optimizirati parkiranje na ulici u gradovima i u garažama ili na površinskim parkiralištima, poput onih u trgovačkim centrima, na željezničkim stanicama, u okrugu preduzeća itd. Umjesto da se oslanjaju na puku sreću pri traženju dostupnih parkirnih mjesta, vozači imaju koristi od pametnih tehnologija parkiranja koje pružaju detaljne upute i vode ih do najpovoljnijeg parking mjesta.

Trenutna situacija na području grada Sarajeva što se tiče infrastrukture mirujućeg saobraćaja je takva da je broj vozila odavno premašio broj dostupnih parking mjesta u gradu. Ovo nije izolovan problem samo u Sarajevu već i u većini gradova širom svijeta u posljednjih nekoliko decenija. U periodu od 2010. godine bilježi se konstantan rast broja registrovanih vozila na području grada Sarajeva sa izuzetkom u 2020. godini kada se bilježi blagi pad koji je uzrokovan globalnom pandemijom i pooštravanjem određenih mjera za tehničku ispravnost vozila prilikom njihove kontrole.
Da bi se pristupilo rješavanju problema parkiranja u Sarajevu neophodno je sagledati sve faktore koji utiču na mirujući saobraćaj u jednom gradu kao što su geografski položaj i reljef grada, urbanistička podjela grada, zone gravitacije kretanja vozila. Prije svega potrebno je definisati jasan cilj koji želi da se dostigne i nakon toga predstaviti plan čijom će se primjenom nadoknaditi nedostaci mirujućeg saobraćaja na području grada. U ovom slučaju cilj treba da bude održivo rješenje za terminale mirujućeg saobraćaja koji će na dugoročan vremenski period da obezbjedi dovoljan broj parking mjesta za sve korisnike. Ovaj cilj je moguće dostići jedino primjenom pametnih parking rješenja.
Neka od rješenja koja su primjenjiva u gradu Sarajevu su prije svega Park and Ride sistem, vremensko ograničavanje parkiranja, primjena senzora i uređaja za informisanje na parkiralištima, aplikacije.
Park and Ride sistem predstavlja sistem podsticajnog parkiranja gdje se vozilo koristi da se dođe do Park and Ride terminala a zatim se koristi vozilo javnog gradskog prevoza da bi se stiglo do željene lokacije u užoj gradskoj zoni odnosno zoni unutar prstena djelovanja terminala.
U Sarajevu ovi terminali bi se nalazili oko uže gradske zone odnosno na potezu od Marijin Dvora do Baščaršije i za njegovo neometano funkcionisanje bilo bi potrebno nekoliko lokacija koje bi se nalazile u blizini saobraćajnica preko kojih se vrši najveći priliv vozila u centar grada. Trifni sistem treba da bude uređen tako da ukoliko se kupi karta za Park and Ride terminal da ista važi i za vozila javnog gradskog prevoza (GRAS) kako bi ovaj sistem bio prihvatljiviji od tradicionalnog načina parkiranja u centru grada. Mogućnosti koje ovaj sistem nudi u Sarajevu su velike jer bi se njegovom primjenom redukovao broj vozila u samom gradskom jezgru čime bi se doprinijelo povećanju bezbjednosti, kvalitetu vazduha, oslobodile bi se dodatne površine koje se mogu iskoristiti za pješačke i biciklističke staze naručito na mjestima gdje se nalaze ulična parkirališta.

Slika 1. Predviđene lokacije Park and Ride terminala

Vremenskim ograničenjem parkiranja u velikoj mjeri bi se povećalo iskorištenje parkirališta u užoj gradskoj zoni Sarajeva na način da bi vozilima bilo dozvoljeno da se zadržavaju na parkiralištu onoliko vremena koliko je predviđeno za konkretno parkiralište. Primjenom ovog sistema ne bi se dešavalo da jedno vozilo zauzima parking mjesto na duži vremenski period. Na područiju Sarajeva ovaj sistem bi imao najveću funkciju na uličnim parkiralištima na Obali Kulina Bana, parkiralištima u blizini kulturnih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova gdje zadržavanja ne prelaze preko 2h. Mogućnosti koje nudi ovaj sistem su u tome što će na prostoru svog djelovanja povećati kapacitete parkirališta bez ikakvih infrastrukturnih radova.

Slika 2. Zona vremenskog ograničenja parkiranja

Dodatna rješenje koje se mogu primjeniti u Sarajevu jesu senzori i mobilne aplikacije. Postavljanjem senzora na parkirališta za praćenje broja vozila i emitovanjem prikupljenih informacija na displejima ispred parkirališta smanjuju se nepotrebna kretanja prilikom pronalaska slobodnih parking mjesta. Aplikacije mogu ponuditi iste ove informacije koje se prikupe senzorima i još ranije informišu korisnike o popunjenosti parkirališta na prostoru koji žele da posjete. Ovo pametno rješenje ne predstavlja skupu investiciju, a u velikoj mjeri može da smanji nepotrebna kretanja vozila prilikom traženja slobodnog parking mjesta.

Slika 3. Aplikacija JKP “Parking servis”-a

Primjenom pametnih parking rješenja pruža se šansa da grad Sarajevo na dosta jeftinije i vremenski održive načine rješava svoje probleme nedostatka parking prostora. Grad Sarajevo ima povoljne uslove za razvoj i implementaciju pametnih parking rješenja što potvrđuje i realizacija plana urbane mobilnosti koja predstavlja volju grada za rješavanje ovih problema na održiv način.

Autor: Igor Elez, bch. ing. cestovnog saobraćaja

Urednik: Nermin Palić, dipl. ing. saobraćaja

Reference:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *