SUMP je konačno stigao i u Bosnu i Hercegovinu

Stigao je i taj dan. Gradsko vijeće Grada Sarajeva jednoglasno usvojilo Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo. To se dogodilo na 45. sjednici Gradskog vijeća 30. decembra 2020. godine. SUMP je prethodno bio predstavljen 22. jula 2020. godine. Na on-line prezentaciju su bili pozvani svi ključni akteri iz vladinih institucija, nevladinog sektora, stručne javnosti, akademske zajednice, kao i zainteresovani građani. Ovim strateškim dokumentom Sarajevo je pokazalo da je opredijeljeno da radi na dostizanju održivog razvoja, u skladu sa Agendom 2030. (Programom globalnog razvoja), koja je usvojena na konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održanoj u New Yorku 25. septembra, 2015., i Ciljevima održivog razvoja.

SUMP Sarajevo je rezultat regionalnog projekta “Održiva urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope II” u okviru njemačke razvojne saradnje. Projekat je dio Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF-EE) implementiranog od strane GIZ-a u ime njemačke vlade.

Ključni stubovi na kojima se zasniva SUMP Sarajevo su: biciklizam i pješačenje kao aktivni oblici mobilnosti, javni gradski prevoz, individualni osobni prevoz, gradska logistika i održivo planiranje prostora i urbane mobilnosti.

Slika 1. Strateški stubovi SUMP-a Sarajevo

Sarajevo već sada ima respektabilnu osnovu za razvoj održivog okruženja urbane mobilnosti. Gustina mreže javnog gradskog saobraćaja je zadovoljavajuća i pokriva cijelu teritoriju urbanog dijela grada. Postoje i različiti vidovi prevoza (tramvaj, trolejbus, gradski autobus i dr.). Biciklistička staza je u fazi izgradnje. Dio, od planiranih 14 km, je već izgrađen i pušten u upotrebu. U posljednjih 5 godina u Sarajevu je uvedena i bike-sharing usluga, a u posljdenjoj godini (2020.) i usluga dijeljenja e-scooter prevoznih sredstava (iako nije sasvim zakonski regulisana sa sigurnosnog aspekta).

Slika 2. Različiti vidovi JGP-a u Sarajevu

Međutim, ove navedene opcije se ne koriste punim kapacitetom. Jedan od ključnih problema jeste sama svijest građana. Bosna i Hercegovina je zemlja gdje dominira upotreba osobnih automobila, prosječne starosti od 16 godina (većinom sa EURO 3 normom motora). Ovo je i jedan od razloga zašto Kanton Sarajevo ima ozbiljnih problema sa prekomjernim zagađenjem zraka. Po ovom kriteriju često se svrstava u sam vrh u svijetu. Svake godine se proglašava epizoda “Pripravnost“ za kompletno područje kantona, zbog povećanih koncentracija zagađujućih tvari u zraku. Pored toga, u javnom gradskom prevozu u Sarajevu postoji zastarjeli vozni park. Transportne usluge nisu integrisane, kao ni karte i način plaćanja prevoza. Potrebno je istaći da ne postoji digitaliziran vozni red, te i da nije omogućeno praćenja toka prevoznih sredstava na stajalištima. Nadalje, kultura korištenja bicikla u svrhu prevoza nije niti postojala prije 6-7 godina. Uz to, nedovoljno je razvijena svijest i viđenje biciklista kao ravnopravnih učesnika u saobraćaju, kako od strane vozača motornih vozila, tako i od pješaka.

Srećom, svi ovi nedostaci pokriveni su usvojenim SUMP-om, koji će se nastojati rješiti u narednih 5 godina. Unatoč ovo strateškom planu, Vrlo je važno i neophodno povećati promotivne i obrazovne aktivnosti koristeći sve postojeće alate za podizanje svijesti građana o aktivnostima na koje ukazuje SUMP kako bi se postigla bolja kvaliteta života građana sa aspekta sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša.

Mnogo je posla, što je sigurno, no s obzirom na viziju koja se želi postići, implementacija postavljenih ciljeva u SUMP-u za Sarajevo stvara radost i sreću u očima njegovih građana.

Kompletan SUMP za Sarajevo možete pronaći na ovom linku.

Reference:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *